Udruženje građana MOJ SOMBOR

Istorijski arhiv


 

Istorijski arhiv osnovan 1948 godine kontinuirano traje od 1749. Smešten je u „Pašinoj kuli", retkoj građevini u Somboru iz turskog zemana 17. veka koja, sa domom Paul Krušper de Varba, upravnika carsko-državnih dobara u Bačkoj i Sremu, podignutog 1771, čini jedinstvenu vizuelnu i funkcionalnu celinu u kojoj je zbrinuto neprocenjivo arhivsko blago Apatina, Bača, Kule, Odžaka i Sombora, nad kojim opštinama se prostire njegova nadležnost. Najzaslužniji za sređivanje te arhivske građe je mr ph Đorđe Anatić. U ovim prostorima je 1893. instalirana i prva Gradska telefonska centrala, sa pet pretplatnika, mada se još dve godine kasnije ovde beleži i postojanje golubije pošte. Centrala je ovde ostala sve do 1955. kada menja stanište.

 

 


 

  KRUŠPEROVA PALATA I PAŠINA KULA (ISTORIJSKI ARHIV)

Gradnju palate   započeo je Pavle Krušper 3.oktobra 1771,  za svoj dom. Fasada je simertrična,  arhitektonskog stila kasnog baroka. Kroz dugu istoriju postojanja zgrada je menjala namene i imala brojne prepravke. Do nje je dvospratna Pašina  kula iz vremena Turaka, koja je više puta obnavljana.. Objekti su s manjm spratnim aneksom funkcionalno povezani i predstavljaju jedinstveni građevinski sklop  različitih stilova i vremena izgradnje. Danas se  u ovom kompleksu nalazi   Istorijski arhiv Sombora

Arhitektura

Prema   hronici  o Somboru (1717-1787) koju je pisao, franjevački propovednik fra Bone Mihaljević,  Pavle Krušper bio je upravnik carskih dobara, jednospratnu  kuću  sagradio  je na placu gde je trebalo da se zida županijska zgrada, preko puta  Crkve Sv.Trojstva  Susedni objekat, Pašina kula izmenjenog izvornog  oblika,  najstarija je poznata građevina, jedna  od dve  sačuvane  iz turskog vremena ( 1541-1687).  Na  prvom spratu kule u zidu je niša koja je po svoj prilici bila stražarnica. Masivni zidovi  debljine  oko  1,50 metar, dokazuju  da je kula masivna građevina tvrđavskog tipa.  S piramidalnim krovom  visine   25 metara , jednostavnog fasadnog ukrasa, vertikalnim kubusom snažno akcentira ovaj urbanom prostor grada.

 

Autori:Milan Vojnović i Sima Jančić