Udruženje građana MOJ SOMBOR

Mr ph Đorđe - Đurica Antić


 

Mr ph Đorđe-Đurica Antić (Sombor, 1895-Sombor, 1991) apotekar, donator, kulturni poslenik, etnolog i istorik somborski, neprocenjivih zasluga za sređivanje arhivske građe, posebno fonda somborskog Magistrata, koji je obradio i preveo sa više jezika nekoliko hiljada dokumenata, provodeći svakodnevno u Arhivu nakon penzionisanja, bez ikakve nadoknade, još jedan radni vek.