Udruženje građana MOJ SOMBOR

Bioskop Arena


 

Bioskop „Arena", poznatiji kao „Zvezda bioskop"

 

Prvi objekat u Somboru podignut isključivo za te namene 1912, delo je dvojice somborskih vizionara, koji su shvatili epohalni značaj tek nastajale filmske umetnosti. Ernest Bošnjak, pionir vojvođanske kinematografije, snimatelj koji je prvi u nas primenio tehniku „švek", reditelj i producent, štampar, izdavač i urednik brojnih listova u Somboru, večiti sanjar da „od Sombora Holivud načini". Karlo Cviršic, najzaslužniji za elektrifikaciju Sombora i brojnih mesta u Bačkoj, prvih decenija prošlog veka, među prvima je u gradu imao električarsku radnju, prodavao radio-aparate, automobile, bio zastupnik uglednih domaćih i ino firmi toga vremena, a tridesetih godina minula veka uspeva da nagovori Švajcarca Dutlija da izgradi Mlekaru, današnji „Somboled".

 

 


 

Prvi namenski objekat u gradu  za  bioskop,  sazidan je u  kitnjastom stilu kasne mađarske secesije. Izgradnja je počela 1911, prema projektu poznatog budimpeštanskog arhitekte Šandora Hercega.  Fasada se odlikuje izuzetno naglašenim i raskošnim  lučnim portalom ulaza, koji se u temenu završava sa staklenom kupolom. Sala bioskopa promenila je namenu i sada je  tržni centar. Sa manjim  izmenama   objekat je zadržao  originalni stil

 

Arhitektura

 

Secesija raskida potpuno sa istorijskim arhitektonskim stilovima iz prošlosti. Glavna obeležja su linija , kriva  i  floralni elementi kao što su list, cvet.Na uličnoj fasadi zgrade  i danas postoji oblikovana u malteru,  zvezda petokraka po kojoj se i bioskop posle Drugog rata zvao "Zvezda". Bioskopska sala imala je oko 400 sedišta. Prestonica mađarske secesije u Vojvodini je Subotica, gde je najpoznatija Gradska kuća, simbol grada.  U Somboru prema popisu iz 1978, izgrađeno je 249 kuća u stilu raznih varijanti  secesije i 126 kuća rustične varijante secesije.Jedna od njih je palata  Konjovića koju je projektovao arhitekta Šandor Herceg.