Udruženje građana MOJ SOMBOR

Konjovićeva palata


 

Konjovićeva palata

Brojna i svakako jedna od najznačajnijih somborskih porodica Konjović, na ove prostore se doselila u Velikoj seobi Srba pod Čarnojevićem 1690, čiji je rodonačelnik sveštenik Jovan umro 1730. o čemu svedoči spomen-ploča na Crkvi sv. Đorđa. Bilo je u toj porodici sveštenika, inženjera, oficira, poslanika ugarskog parlamenta, gradonačelnika, advokata... od kojih je daleki potomak dr David Konjović, advokat, poslanik i gradonačelnik somborski podigao ovo zdanje 1912. David je imao tri sina; oficira Justina, advokata Fedora i slikara evropskog ugleda Milana, rođenog 1898. Ovaj potonji je ovde, sa manjim prekidima, živeo nakon povratka iz Pariza 1932. sve do smrti 1993. vezujući životni i slikarski opus za rodni grad, njegove ljude i podneblje, predstavljajući ih širom sveta na brojnim izložbama, a najpotpunije u Galeriji „Milan Konjović".

 

 


 

Dvospratna porodična kuća sa dva stana i poslovnim prostorom u prizemlju, izgrađena je 1912. godine u stilu skromne secesije,  prema projektu arhitekte Šandor Hercega. Urbana koncepcija  zgrade jedinstvena  je u Somboru ,   koja je ostvarena   povlačenjem srednjeg dela fronta od regulacione linije ulice.  Na taj način formirana je mini pjaceta ispred kuće. Veoma skladno je  ukonponovana u  ulični blok   kuća. Ugrađen je  prvi lift  u gradu. Originalna arhitektura sačuvana je u potpunosti.

 

Arhitektura

Palata ( lat.carski dvor)

Građevine velikih razmera, raskošno uređena rezidencija, javni objekti   ( sudovi, banke) kao i stambeni. Najstarija  stambena palata   baroknog stila   u nekom Vojvođanskom gradu  bila  je u Somboru,  dvor  grofa Jovana Brankovića,  1718, na kojem mestu  je  1842.godine sazidana   Gradska  kuća.

 

Na lokaciji sadašnje Konjovićeve palate nalazila se kuća podignuta u drugoj polovini XIX veka,  Nikole Đ. Vukćevića, učitelja i upravitelja  Učiteljske škole, dede po majci slikara Milana Konjovića. Zidana  je po projektu arhitekte Antona Rekla. Novu zgradu podigao je David Konjović, otac slikara Milana. U vreme kada je sagrađena,   bila je visokog konfora stanovanja, sa liftom i centralnim grejanjem, savremene koncepcije toga vremena. Poznata je i po znamenitim  somborcima  koji su u njoj živeli, braći  slikaru Milanu i advokatu dr Fedoru.