Udruženje građana MOJ SOMBOR

Palata Đure Nikolića


 

Palata Đure Nikolića

i danas jedna od najlepših somborskih građevina, pripadala je Đuri Nikoliću, rođenom u Somboru 1859. godine. Završivši ovde Gimnaziju, a prava u Pešti, ceo radni vek je proveo u važnim gradskim i županijskim službama: bio je veliki kapetan policije grada, potom glavni advokat Sombora i Bačbodroške županije, a za revnost u službi je dobio i zvanje ugarskog  kraljevskog savetnika. Nakon Velikog rata, uglavnom se bavio advokaturom, a bio je i gradonačelnik Sombora. Aktivno je učestvao u društvenom životu grada; kao predsednik Gradskog advokatskog udruženja, Somborske štedionice, i Dobrovoljnog vatrogasnog društva 1925. i 1928, te u više navrata odbornik, a 1913. i upravitelj Srpske čitaonice u Somboru. Izvršivši samoubistvo, skončao je 1935. godine.

 

 


 

Repezetativna stambeno-poslovna palata  raskošne fasade podignuta  je 1906. godine  u duhu stila eklektizma. Fasada širokog je uličnog fronta, simetrične I skladne kompozicije, bogato ukrašena dekorativnim elementima, po kome je prepoznatljiva. Na krajevima fasade ističu se balkoni s krovom u obliku baldahina koji arhitekturi zgrade daju originalnost. U vreme socijalističke izgradnje otvori portala  lokala  su prepravljani u pravougaone oblike. Kod prepravki  vraćeni  su  lukovi iz vremena gradnje.

Arhitektura

Eklektizam

Arhitektonski stil koji se  razvija  u drugoj polovini XIX veka. Mešavina je različitih stilova.Služio se   sa građevinskim elementima , antike , gotike i drugih istorijskih stilova.

Između dva    svetska  rata, glavna ulica koja je urbana aksijalna celina sa Trgom Sv.Đorđa imala je dva naziva.  Deo ulice na kome je kuća Nikolića, zvao se Ulica kraljevića Đorđa, a drugi deo od Trga Sv.Đorđa prema zdanju Županije, Ulica kralja Aleksandra. Danas ima  jedinstven naziv Ulica Kralja Petra I. Kuća više nije  stambena, na spratu su kancelarije, a u prizemlju lokali.  Poznata  je i po  staroj razglenici s početka XX veka. Na srednjem balkonu fotografisalo  se četiri dame u raskošnoj toaleti  tadašnjeg vremena, s  širokim kitnjastim šeširima, sve u  skladu  raskošnom arhitekturom fasade.