Udruženje građana MOJ SOMBOR

Matično zvanje


MATIČNO ZVANJE

jedno od najdominantnijih zdanja u Somboru, vremenom je bilo u vlasništvu najviđenijih građana, te se stoga ponekad naziva i „Semzina kuća" jer ju je, navodno, podigao Ištvan Semze. Međutim, drugi izvori tvrde da je pripadalo advokatu, varoškom gazdi i odborniku grada Veselinović Teodoru, što je i moguće, ali je u tom slučaju to morala biti prethodeća mu zgrada. Ali, ono se pamti i po svatovima održanim 1870. kada je Julijana Palanački prvi put videla Lazu Kostića, kuma u njima, i zarekla se da će se udati za Lazu ili završiti u manastiru. Zavet je ispunila 1895. kada je 22. septembra sa njim stala pred oltar Crkve sv. Đorđa...No, poseban značaj je ono dobilo nakon Drugog svetskog rata kada je tu smešteno Matično zvanje, čemu i danas služi.

 


Arhitektura

Reprezativna i prepoznatljiva gradska palata na glavnoj ulici, sazidana je za bogatog veleposednika Ištvana Semzu, prema projektu Augustusa .Puškaša. Arhitekta Puškaš projektovao je kuću Julijane 1878., i Laze Kostića i još nekoliko za ugledne somborske porodice. Simetrična fasada je u arhitektonskom stilu neorenesanse sa dva bogato ukrašena erkera na krajevima uličnog fronta, čije su ivice ograničene sa rustičnim kvaderima, a iznad je krovna atika s balustradama. Erker (nem.) je ispad na fasadama, nadkriveni i zatvoreni zastakljeni balkon, više je kao dekorativan i nefunkcionalan elemenat. Posebno je naglašen glavni ulaz u objekat s polukružnom kapijom i korintskim kanerilanim stubovima. Kanerile (franc.) su u grčkoj arhitekturi polukružno ižlebljeni, Izbrazdani u trakama stubovi. Balustre (fran.) je lepo izrađen stubić. Balkon iznad ulične kapije je ograđen livenom gvozdenom ogradom s renesansnim floralnim motivima. Enterijer palate nekada je bio bogate dekoracije čiji su delovi sačuvani, pre svega na stepeništu s motivima zidnog slikarstava, metala i vitraža. Vitraže na unutrašnjim otvorima zidova, vrata i pregrada uradila je poznata somborska radionica vitraža „Milan Stanišić i sinovi". Više nije stambeno - poslovna zgrada građanske arhitekture, već samo poslovna, na spratu su kancelarije, a u prizemlju lokali. Objekat je u najvećoj meri sačuvao originalni izgled.

Tekst Milan Vojnović i Sima Jančić