Udruženje građana MOJ SOMBOR

Kuća Joce Laloševića


 

Kuću advokata dr Jovana-Joce Laloševića

u kojoj je 1819. otvorena druga somborska apoteka „Kod sv. Trojstva",  advokat je 1916. kupio za svoj porodični dom. Od tada je ovo i mesto dogovora srpskih prvaka o važnim nacionalnim, kulturnim i političkim pitanjima. Odavde je 03.11.1918. održan skup na kome je doneta osluka  o formiranju Mesnog narodnog veća Srba i Bunjevaca, što je i učinjeno dva dana kasnije na zboru u Gradskoj kući, sa prvim predsednikom dr Jovanom Laloševićem, koje je odigralo značajnu ulogu u dočeku srpske vojske nakon rata. Na Velikoj narodnoj skupštini u Novom Sadu 1918. izabran je i za prvog predsednika Narodne uprave za Vojvodinu.  

                                                                                                             

Dr Jovan-Joca Lalošević rođen u Somboru 1870, prava je doktorirao u Pešti 1896, i sve do smrti se u rodnom mestu bavio advokaturom. Uporedo sa tim, aktivan je na političkom i muzičkom polju, posebno u domenu horskog pevanja. Kao jedan od osnivača (1892) i prvi horovođa Srpskog građanskog pevačkog društva (kasnije zanatlijskog), 1908. je organizovao gostovanje Beogradskog pevačkog društva „Stanković", kome je 1910. uzvratio posetu na pevačkoj utakmici horskih družina, gde su Somborci osvojili prvo mesti i orden sv. Save koji su, posebnim ukazom cara Franje Josipa, imali pravo da nose na svojoj zastavi. Iste godine organizovao je i umetničku izložbu „Lada" u Somboru, kao značajan umetnički i nacionalni događaj toga vremena. Neposredno pred rat, jedan je od branilaca bačkih Rusina u procesu u Maramoš-sigetu, zbog čega je, izbijanjem rata, bio određen za taoca i optuživan za veleizdaju. Nakon rata biran je i za poslanika Narodne skupštine u Beogradu, ali uvođenjem šestojanuarske diktature, razočaran, povukao se iz političkog života. Umro je i sahranjen u Somboru 1935. godine.

 

 


 

Arhitektura                 

Prema nekim podacima u vreme Turaka na ovom mestu  nalazila se Pašina kuća. Osnovni korpus zgrade, nastao je krajem XVIII ili početkom XIX veka u vreme kada je formiran Trg Sv.Trojstva i sagrađena palata „In foro" na Trgu Sv.Đorđa. Znatno kasnije prepravkama kuća je dobila današnji stilski izgled eklektizma. Samo je drvena ajnfort kapija     originalna po obliku i ukrasu. Na fasadnom zidu sprata,  prema Dositejevoj ulici  urađena je polukružna manja  niša u kojoj se nalazila figura Sv.Stefana. Figura   se čuva  u  Gradskom muzeju Sombora.

 

 

Autori

Milan Vojnović i Sima Jančić