Udruženje građana MOJ SOMBOR

GRADSKI MUZEJ


GRADSKI MUZEJ
Bogati žitarski trgovac Anton Fernbah je 1872. dovršio ovo zdanje kao svoj porodični dom, pred kojim će 1912. biti postavljen spomenik Ferencu Rakociju, a pre njega prvi fijakerski plac. Dok su se fijakeri održali do danas, spomenik je uklonjen nakon Velikog rata, kada i zgrada postaje vlasništvo porodice jevrejskog veleposednika Julija Lederera koja će stradati u Drugom svetskom ratu. Od 1945. ovde smešteni Gradski muzej, bogatim arheološkim, istorijskim, etnografskim, likovnim i bibliotečkim, posebno izuzetno vrednom numizmatičkmm zbirkom, je nastavljač tradicije Istorijskog društva Bačbodroške županije iz 1883, nepresušnog izvora spoznaje prošlosti Sombora i Bačke. U novom krilu muzejske zgrade, je smešteno blago savremene likovne umetnosti Jugoslavije 20. veka, dodatno obogativši likovni fond u celini.


Arhitektura

Između 1870. i 1872. trgovac žitom Antun Fernbah iz Apatina, podigao je jednospratnu ugaonu zgradu, gabaritnog oblika ćiriličnog slova „П" u stilu eklektizma sa tri ulične fasade. Plac je presecao šanac širok 6 i dubok 2 metra, koji je prestavljao nekadašnji opkop somborske tvrđave. Pristankom i o trošku vlasnika prilikom izgradnje zgrade šanac je zatrpan. Ispred zgrade bio je uređen trg na kome se prodavala riba dovežena iz Apatina, a kasnije na istom prostoru grad će urediti veliki fijaker plac.To je monumentalna gradska palata koja ima značajan urbani položaj. Glavna fasada sa dve bočne su rezidencijalne , a na desnom krilu u produžetku prema Pozorištu izgrađen je žitni magacin sa istom visinom krovnog venca.Posle generalne rekonstrucije i adaptacije magacina izvedenog prema projektu arhitekte Milana Stojkova, ovaj deo postao je galerijski izložbeni prostor koji je volumenom uvećao građevunski sklop muzejske zgrade, sa arhitektonski oblikovanim i naglašenim po vertikali posebnim ulazom. Sve tri ulične fasade glavnog objekta imaju isti tretman, nema sporednih. Središni deo glavne fasade organizovan je simetrično sa posebno naglašenim centralnim rizalitom (ispadom), kapijom u prizemlju i tri polukružna prozora na spratu koji su uokvireni toskanskim pilastima korintskog kapitela. U ovom delu su tri balkona na masivnim dekorativnim konzolama sa ogradom od kovanog gvožđa. Iznad centralnog rizalita središne fasade je dekorativna atika sa balustradama, koja je na ostalim delovima fasade ravna i niska. Desni ugao zgrade je polukružan koji obrazuje neku vrstu erkera sa kulom. Celo fasadno platno prizemlja, na sve tri strane ima rustičnu obradu, izuzev fasade galerije sa ravnim malterisanim platnom i malim prozorima nekadašnjeg magacina. Zgrada je više puta obnavljana, 1945, projekat prepravke uradio je inž.Đorđe Ivkov , 1988, 1992. i 2014. kada je obnovljena fasada i kompletan krov. Ispred kuće, na fijaker placu podignut je 1912. bronzani spomenik Francu Rakociju, visine oko 6m, uklonjen posle Prvog svetskog rata.