Udruženje građana MOJ SOMBOR

Julijana Palanački


 

Julijana Palanački (1849-1909) ćerka somborskog trgovca Dimitrija i majke Marije, jedna od najbogatijih Somborki svoga vremena, je svoje bogatstvo oporukom namenila: nepokretnu imovinu i novac u Gradskoj štedionici Lazi Kostiću, opskrbila je i tetku Mariju Palanački, a po njihovoj smrti najveći deo nepokretne imovine je pripao somborskoj Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini i zadužbini Julijane Palanački-Kostić.