Udruženje građana MOJ SOMBOR

MAĐARSKA GRAĐANSKA KASINA


MAĐARSKA GRAĐANSKA KASINA
Osnovana je 1867. u iznajmljenoj, a ubrzo i otkupljenoj zgradi gde se i danas nalazi. Već te godine je brojala123 člana angažovana na širokom polju kulturnih delatnosti; književnih promocija, muzičkog izraza, grupnih i samostalnih slikarskih izložbi. Broj članova joj je veoma brzo rastao: 1872. „Mađarsko omladinsko pevačko društvo" sa 85 članova, pristupa Kasini i nastupa kao „Građanska kasina - zajednički hor", a 1879. u njezino okrilje ulazi i već omasovljeno „Nemačko momačko pevačko udruženje"... Stoga ne čudi što se nižu muzički i nastupi pozorišnog amaterizama, praćeni sve brojnijim i uglednijim nagradama, a posebno kada je u ovom ambijentu 1883. izgrađena sala koja i danas služi istoj svrsi. Time je Kasina od ustanovljenja postala, i do naših dana ostala, odredišno mesto kulture za članove, ali i sve građane Sombora.


Arhitektura

Zgrada kasine sastoji se iz dva različita građevinska dela, odnosno objekta. Prvi deo je prizemna zgrada na uglu Venca Petra Bojovića i Apatinskog puta, sagrađena u drugoj polovini XIX veka u stilu neoklasicizma. Fasada je skromnog stilskog ukrasa. Glavna fasada ovog dela, prema Vencu je simetrična sa prozorima, oko kojih su jednostavni malterisani profilisani okviri. Nema portala za lokale. Uglovi zgrade imaju rustične ukrase. Krilo iste zgrade prema Apatinskom putu, ima samo dva prozora. Drugi deo ovog građevinskog sklopa je u produžetku ugaone zgrade prema Apatinskom putu, gde je sala, znatno je veće visine venca i bogatije fasadne dekoracije. Obe zgrade su u funkciji kasine, ali različite arhitekture i vremena izgradnje. U sali za više namena nalaze se čuvena glačana ogledala koje je Društvo naručilo krajem XIX veka.Ulaz u objekat je iz dvorišta koji ima i druge sadržaje: spomen obeležje, letnju baštu i pomočne objekte. Kompletna fasada obnovljena je 2014.godine. Na objektima su sačuvani svi stilski elementi originalnog izgleda.

Tekst: Milan Vojnović I Sima Jančić