Udruženje građana MOJ SOMBOR

Laza Kostic - biografija


Dr Lazar-Laza Kostić (Kovilj,11.02.1841-Beč, 09.12.1910), književnik, novinar, filozof, političar, diplomata. Osnovni školu završava u Kovilju, gimnaziju i realku u Pančevu, Novom Sadu i Budimu gde i diplomira pravne nauke 1864, a dve godine kasnije i doktorira. U Novom Sadu je od 1867. do 1869. veliki beležnik, zatim predsednik Gradskog suda, a od 1873. poslanik Ugarskog sabora. U Hercegovačkom ustanku (1875) i Srpsko-turskom ratu (1876/77) piše za nemačke, francuske i ruske novine, na Berlinskom kongresu je sekretar zastupnika Srbije Jovana Ristića, a potom sekretar srpskog poslanstva u Petrovgradu. Na poziv knjaza Nikole 1884. odlazi u Crnu Goru gde ostaje do 1891. Brakom sa Julijanom Palanački vezuje se za Sombor, i 1897. postaje član Srpske čitaonice, kojoj je od 1901. do smrti predsednik, a 1909. je izabran i za redovnog člana Srpske akademije nauka.
Sve vreme piše i objavljuje: tri knjige pesama, istorijske drame Maksim Crnojević (1866) i Pera Segedinac (1883), komedije Gordana (1889) i Okupacija (na nemačkom jeziku, objavljenu tek 1977), etičke i filozofske rasprave, te knjigu O Jovanu Jovanoviću-Zmaju (Zmajovi). Znalac klasičnih i modernih jezika prevodi Homera, Šekspira, Bulvera, Hajnea, Kiša i Dernburga.