Udruženje građana MOJ SOMBOR

TEHNIČKA ŠKOLA


 

TEHNIČKA ŠKOLA

Kaločki nadbiskup dr Lajoš Hajnald podiže zgradu 1878, za opatice katoličke crkve. Nakon Drugog svetskog rata ovde useljava ženski internat Učiteljske škole, čiju su kuhinju koristili i učenici smešteni u drugoj zgradi. Godine 1962/63. zgrada se renovira za potrebe Tehničke škole osnovane 1962. u Gimnaziji  sa po dva odeljenja mašinskih i tekstilnih tehničara. Deo grubih građevinskih radova su, posle nastave, izvodili i učenici ovih odeljenja. Konačno, septembra 1963. Škola preseljava u današnje prostorije. Škola učenika u privredi i Tehnička škola se fuzionišu 1968/70.  po etapama. U vreme izmene obrazovnog sistema 1980/90, u zgradi je radilo nekoliko škola. Konačno, 1990. ovde se vraća Tehnički školski centar, koji je u najboljim godinama brojao oko 1200, dok danas ima nešto preko 800 učenika, čija se nastava odvija u tri zgrade.   

 

 


 

Arhitektura

 

Zgrada je podignuta prema projektu Đule Partoša i Edena Lehnera 1887. godine u stilu eklektizma (fasada sa  više arhitektonskih stilova). Partoš je čuveni mađarski arhitekta, rođen u Apatinu projektovao je dogradnju zdanja Županije, koja je završena 1882. godine. Dva krila zgrade koja se pružaju uz bočne ivice parcele formiraju unutrašnje dvorište. Glavna fasada objekta je jednostavna  skromnog ukrasa   sa  centralnim rizalitom (ispadom ) i  lučnim ulazom u objekat. Krov  iznad ovog  rizalita  je  u obliku   piramide  na kome zidana  niša u vidu školjke sa skulpturama Bogorodice i Hrista . Na spratu bila je kapela. Dekorativni karakter ima hol koji vodi od prizemlja na sprat sa simetričnim stepenicama i balustradama. Ostale prostorije nemaju naročitu dekoraciju enterijera. Na zidu u ulaznom holu  nalazi se  spomen ploča sa natpisom na mađarskom jeziku: „Na inicijativu i uz saglasnost dostojanstvenog dr Lajoša Hajnalda i katoličkog arhiepiskopa od somborske rimokatoličke zajednice za obrazovanje mađarskih katoličkih devojaka.1887." Objekat je sačuvao izvornu arhitekturu.

 

Tekst: Milan Vojnović i Sima Jančić