Udruženje građana MOJ SOMBOR

Zavod za urbanizam - Direkcija za izgradnju grada


 

ZAVOD ZA URBANIZAM

DIREKCIJA ZA IZGRRADNJU GRADA

Rešenjem Narodnog odbora opštine Sombor, od 24.11.1959. osnovano je Preduzeće za komunalnu i privrednu izgradnju Sombor, u kome je prostorno i urbano planiranje bilo u samom začetku, kao i u celoj tadanjoj Jugoslaviji. No, u starini je bilo mnoštvo urbanističkih planova koji su uređivali izgled grada u različitim vremenima: 1771;1783;1872;1964;1984; a pomenuli smo samo one koji su ostavili značajaniji trag. No, svi oni uvek ističu značaj osnove centra Grada nastao u turskim zemanima, kako to svedoči putopisac Evlija Čelebi, da se Sombor razvijao unutar i oko gradskih zidina, što posebno naglašava Nikola Fransoa de Spar u svom planu iz 1698. koji se čuva u Ratnom arhivu Beča. Očuvanje ove jedinstvene ideje koja krasi somborski Venac, čuva i unapređuje i aktuelni GUP Grada osmišljen u ovome zdanju za period 2007-2027. godine.

U prizemlju objekta od 2007. godine  nalaze se prostorije „JP Direkcija za izgradnju Grada Sombora" . Osnovna delatnost Direkcije je uređenje  naselja i prostora Grada Sombora, održavanje i izgradnja komunalnih objekata,  saobraćajnica, ulica i drugo od važnosti za uređenje Grada 

 


 

Arhitektura

 

 Poslovni spratni ugaoni objekat sa pravougaonom osnovom, izgrađen je početkom  XX  veka sa skromnim fasadnim ukrasom u stilu secesije. Glavna obeležja ovog stila su linija , kriva i floralni elementi, cvet, list. Ugaoni spoj fasada je zaobljen. Zgrada ima dve fasade,  glavnu fasadu prema Vencu Radomira Putnika i bočnu kraću,   prema ulici Vasilija Kovačića. Fasada prema Vencu je simetrično komponovana sa centralnim rizalitom (ispadom). Otvori  sprata  rizalita imaju isti ukras kao prozori prizemlja uz dodatak profilisane uske lajsne na spoljnem delu otvora prozora.  U centru sprata je balkon na betonskoj ploči sa ogradom od kovanog gvožđa  ukrašena  sa geomtrijskim secejskim motivima. Dvorišna fasada je jednostavne  obrade ,  ima balkone na bočnim stranama uskih rizalita. Objekat je sačuvao originalnu stilsku arhitekturu fasada.                    

 

Tekst: Milan Vojnović i Sima Jančić