Udruženje građana MOJ SOMBOR

Rodna kuća Milana Konjovića


 

RODNA KUĆA MILANA KONJOVIĆA

Iz ove kuće je potekla galerija likova čuvene porodice Konjović, koju je iz okoline Peći, doveo rodonačelnik pop Jovan, u seobi Srba pod Arsenijem III Čarnojevićem 1690. u današnji Žednik, a potom u Sombor, gde je i umro 1730. Porodica se ovde  razgranavala, ostavljajući najdublje tragove u gradskoj povesnici, na svim poljima stvaralaštva. U tom mnoštvu velikana: poslanika, gradonačelnika, advokata, mernika, oficira... koje je ova porodica izrodila, svakako se izdvaja Milan Konjović, član SANU, slikar svetskog renomea, rođen 28.1.1898, provodeći u ovoj kući najlepše dane ranog detinjstva, oplemenjene čestim izbivanjem na salašu, u blizini Sombora, gde je u neposrednom doticaju sa prirodom, nalazio izvorište potonjih najviših kreativnih dostignuća poput žitnih i kukuruznih polja, u širokom dijapazonu svog slikarskog izraza, šireći ga sve do upokoja 20.10.1993. godine 

 


                                         

                                            Arhitektura

Ulica Veljka Petrovića nekada  se zvala Velikocrkvena, to je ulica  kuća  znamenitih somboraca, Konjovića, Veljka Petrovića, dr Radivoja Simonovića i zadužbinara osnovne škole „Nikola Vukićević",  braće Nike i Đoke Mihajlovića. Prizemna kuća Davida Konjovića, oca slikara Milana Konjovića  izgrađena je 1850. godine u stilu provincijskog klasicizma (elementi sa  grčkih i  rimskih hramova). Fasada je artikulisana plitkim pilastrima (plitak stub ispušten na površini zida) sa profilisanim kapitelima. Krajnja polja fasade su istaknuta malterisanim ugaonim tesanicima. U kući  je maestro  proveo rano detinjstvo  sve do 1912. kada se porodica preselila u novu dvospratnu kuću na glavnoj ulici. Na fasadi je kamena spomen ploča sa natpisom: „ U ovoj kući rođen je Milan Konjović , 28. februara 1898". Arhitektura fasade sačuvana je u izvornom stilu.

 

Tekst:Milan Vojnović i Sima Jančić