Udruženje građana MOJ SOMBOR


 

KUĆA RADIVOJA SIMONOVIĆA

Rođen u selu Ledinci 1858. dr Radivoj Simonović, vrstan lekar, etnograf, geograf, istoričar, filolog i sociolog, neumorni putnik i istraživač, fotograf i utemeljivač planinarstva u nas, zdravstveni prosvetitelj i narodni dobrotvor, „Somborski Ruso" kako ga, zbog intelektualne znatiželje i spoznaja do kojih je dosezao,  prozva Jovan Skerlić, u Sombor je došao 1897. gde se i upokojio 1950. Jedan je od sastavljača Memoranduma o Bajskom trokutu koji je po završetku I svetskog rata upućen Međunarodnoj komisiji u Parizu za utvrđivanje jugoslovensko-mađarske granice. Najbliži prijatelj i lekar Laze Kostića, prijatelj i saradnik Jovana Cvijića, kome je, pre svega fotosima, oplemenjivao naučna, ali i izdanja francuskih, nemačkih i mađarskih naučnih leksikona, a kao saradnik dao je veliki doprinos izdanjima Matici srpske i drugih listova i časopisa. 

 

 


 

Arhitektura

Prizemna kuća na uglu  ulica   Veljka Petrovića i Venca Živojina Mišića, postoji    na planu iz 1878. godine. Prepravkama menjana je arhitekura. Iznad nekadašnje visoke kapije  ajnforta,  na polovini visine fasade dograđen je mezanin (poluspat, međusprat ) sa prozorom.Prvobitna fasada  bila  je malterisana i artikulisana toskanskim pilastima (stil nazvan po gradu Toskani u Italiji), sa jednostavnim profilisanim kapitelima u stilu rustičnog klasicizma. Fasada je modernizovana u vreme socijalističke epohe,  obložena je silikatnom opekom , tako da  je uništena izvorna arhitektura. Raspored i oblik prozora sačuvan je. Na fasadi postavljena je  spomen ploča  sa natpisom: „ U ovoj kući je od 1896. do 1950. godine živeo i radio dr Radivoj  Simonović 1858-1950, znameniti lekar, planinar i publicista. 1996. KVD.DLV".

 

Tekst: Milan Vojnović i Sima Jančić