Udruženje građana MOJ SOMBOR

Kuća Save Stojkova


 

KUĆA SAVE STOJKOVA

Slikar Sava Stojkov je kuću kupio 1954. od Vere Maširević, a doradu je osmislio i sproveo 1989. njegov sin Milan dipl. arh. Ovde je Sava dobio uslove da razvije svoj slikarski opus koji će vremenom postati bogati zapis, dečački doživljaj i sećanje na prošlost ovih prostora, ali i nagoveštaj onoga čime će se slikarski baviti: ljudi, ravnica i ambijent u kome je sam ponikao i stasao, koji ponajbolje poznaje, oseća i voli. Posebno uzbuđujuće na njegovim slikama deluje doživljaj ravni Panona, nostalgična priča o ravnicama kakve su negda bile: leti prekrivene debelim slojem prašine, zimi otežale od snežnih nanosa, a sve to jesenje kiše pretvaraju u teško prohodni atar. No, osnovni ton tim pejzažima daju oblaci jer kod njega gotovo da nema slike vedrog neba. U susretaju neba i zemlje, počinje Savina slikarska priča o sopstvenom paorskom poreklu, na koji je izuzetno ponosan i rado ga ističe. 

 


 

                                                Arhitektura

Prizemni stambena kuća građanskog tipa, sadašnjeg gabarita  postoji  na planu grada iz 1881.godine. Fasada je simetrična, a sadašnji  izgled dobila je  početkom  XX veka u stilu eklekticizma. Iznad ulićnih prozora su polukružni timpanoni. Karakteristična  je obrada  fasadnog  platna između  prozora   sa  klinker opekom žute boje. Ogradni stupci i stupci  pored kapije, zidani su takođe   klinker opekom iste boje sa piramidalnim kapama  koji  se na vrhu završavaju u obliku anfore. Po stilu i materijalizaciji ograda je skladno ukonponovana sa arhitekturom  objekta. Ulazni trem  iz  dvorišta,  snažno je akcentiran kanelurisanim (ovalni žljebovi) dvojnim antičkim stubovima, na visokim postamentima. sa kapitelima korintskog stila. U dvorišnom krilu  dozidan je aneks  za   atelje slikara, a na uglu uličnog i dvorišnog krila nazidana je  nadkrivena terasa, prema projektu arhitekte Milana Stojkova.  Kuća je prepoznatljiva  u ulici i starom jezgru  grada po  očuvanom arhitektonskom  stilu i  koloritu fasade, kao porodični  dom primeren velikom  umetniku u kome  je živeo i stvarao sve do kraja života,  2014.godine.

 

Tekst: Milan Vojnović i Sima Jančić