Udruženje građana MOJ SOMBOR

Kuća Herceg Janoša


 

KUĆA HERCEG JANOŠA

Rođeni Somborac je vreme u kome je živeo obeležio kao najveći književni stvaralac jugoslovenskih Mađara; romansijer i pripovedač tananog lirskog osećnja, prevodilac, novinar dokumentarne preciznosti i povesničar suptilnog poniranja u složene društvene promene kroz vreme na ovim prostorima, član SANU. No, to mnoštvo je, možda, zasenjeno veličinom njegovog prevodilačkog opusa, zbog okruženja dve jezičke odelnice u kojima je stvarao jer prevodilac je mostograditelj koji spaja i na najlepši način povezuje obale različitih jezičkih izraza. Stoga je, verovatno, njegov najomiljeniji jugoslovenski pisac bio Ivo Andrić, koji je cela života o mostovima pevao. Potvrda toga je i da je ponajduže sarađivao sa onim časopisima koji na zbližavanje naroda i naslovima upućuju: „Kalanđa" (Krstine) ili „Hid" (Most), na primer. 

 

 


 

                                             Arhitektura

 U prizemoj kući skromne arhitekture građanskog tipa sa ajnfort kapijom,  živeo do  1995. godine, veliki mađarski i somborski pisac Herceg Janoš. Zgrada  u istom obliku  gabarita  slova „L" osnove postoji na planu iz 1878. godine. Na uličnoj fasadi kuća ima  šest prozora sa profilisanim pravouganim okvirima u  stilu rustičnog bidermajera (stil koji se razvijo u nemačkim zemljama   XIX veka). Prozori sa dvorišne strane na gornjem delu  imaju lučni oblik. Arhitektura  fasade je sačuvana u izvornom stilu.

 

Tekst: Milan Vojnović i Sima Jančić