Udruženje građana MOJ SOMBOR

Kuća Stanišića


 

KUĆA STANIŠIĆA

 

Stanišići su još 1908, prvi na ovim prostorima, otvorili atelje za izradu vitraža, da bi ga 1940. preselili u ovo zdanje. U početku je firma poslovala pod imenom „Milan Stanišić i sinovi-velika staklara", baveći se fotokeramikom, ukrašavanjem porcelana, stakloslikarijom, izradom ramova, erceraja i ogledala, vodeći i veliku trgovinsku radnju. Vremenom se sve više usmeravaju na izradu vitraža, stalno podižući njegove umetničke vrednosti, stičući i međunarodni ugled, u prvom redu zahvaljujući saradnji sa likovnim stvaraocima čije ideje sa uspehom oživotvoruju u ovoj tehnici. Stoga je ovo ne samo najstarija nego i najpoznatija jugoslovenska stakloslikarska radionica. Već nekoliko generacija ove porodice, prekrasnim vitražima oduševljava posetioce na izložbama i oplemenjuje najpoznatije palate i hramove širom sveta.

 

 


 

                                                  Arhitektura 

     

Jedna  je od najstarijih  kuća građanske arhitekture u gradu, izgrađena 1831. godine.  Zgrada  je u više adaptacija menjala namenu  i arhitekturu. Sadašnji osnovni arhitektonski stil  ulične fasade nastao je krajem XIX veka u mešavini stilova klasicizma, renesanse i rokokoa (renesansa sledi oblike grčko-rimske arhitekture). Krila ulične  fasade zbog različite namene i oblika fasadnih otvora dobila su i različitu stilsku obradu fasadnih polja. Levo  krilo od  od ajnforta je stambeno - poslovno, sa lokalom i kancelarijom u prizemlju, iznad koga je sprat,  atelje za vitraže.Desno koje ima samo prizemlje je stambeno. Tavanski prostor levog krila je adaptiran u stambeni u dva nivoa, sistema dupleks stana. Enterijer podkrovnog stana zadržao je sve  stare rustične drvene elemente krovne i tavanske konstrukcije, opremljen savremenim mobilijarom. U dvorišnom delu kod levog krila zgrade, dograđen je stepenišni aneks  za pristup ateljeu i stambenom prostoru u potkrovlju. Projekat rekonstrukcije prema ideji Steve Stanišića, potomka osnivača radionice,  uradio je  arhitekta Sima Janćić. Desni deo ulične fasade ima  prozor tipa „kibic - fenster" prizmatičnog oblika. Jedina je prizemna zgrada u gradu koja je prepoznatljiva po ovom karakterističnom obliku prozoru.

 

Tekst: Milan Vojnović i Sima Jančić