Udruženje građana MOJ SOMBOR

Vajdingerova Palata


 

VAJDINGEROVA PALATA

Dvospratnica trgovačke kuće Vajdinger sa hotelom, muzejom i pozorištem zatvara  fijakerski plac u sredini. Zbog brojnih poslovnih ustanova taj prostor Somborci su dugo nazivali „Siti". Prizemlje zgrade je, pored Vajdingerove radnje, bilo stecište i drugih poslovnih kuća, među kojima se izdvajala žitarska firma „Mare DD" Oskara Adlera, sa godišnjim prometom od 20.000 vagona žitarica. Sve to je, verovatno, doprinelo da se ispred ovog zdanja uspostavi prva taksi stanica u gradu 1923, sa telefonom koji su taksisti zajednički plaćali. Sa taksistima došle su i benzinske pumpe, opet, prve u gradu: Eugen Altman toči gorivo američkog „Vacuum. standard oil company", a Đorđe Sekelj, zastupa „Shell". Obe će biti demontirane 1947. Danas su na istom mestu i taksisti i nova pumpa, a i zgrada je ostala sa istom namenom, ali sa drugim firmama.

 

 


 

Arhitektura

Vajdingerova palata je  dominantni stambeno- poslovni objekat na uglu dve ulice.  Ima prizemlje, dva sprata i mansardu. Podignut je  1912. godine prema projektu  budimpeštanskih arhitekata Janski Bele i Sikveši Tibora u stilu mađarske secesije. U  vreme nastanka , i dugo godina  posle ,  palata bila  je najmonumentalnije somborsko zdanje. Zahvaljujući rešenju fasade  i dekoraciji koja se svodi na geometrijske trake, plitke lazene ( ispadi) , četvrtaste i lučne  erkere, objekat ima snažni  monumentalni i ekspresivni stilski  izraz.  U zgradu se ulazi   sa  obe  ulične strane na kojima su  metalna  vrata  sa   bogato stilizovanim  kovanim motivima biljnih  elementa. Poseban arhitektonski ukras  čini sklop krovne konstrukcije na ugaonom delu kao  i  krovni prozori mansarde sa lučnim krovićima. Materijalizacija fasade izvedena je u kombinaciji bojenog maltera i bojenog veštačkog kamena u elementima  oblika samo za ovu fasadu.  Objekat je sačuvao  izvorno stanje arhitektonskog izraza.

 

Tekst:Milan Vojnović i Sima Jančić