Udruženje građana MOJ SOMBOR

Ernest Bošnjak - biografija


Bošnjak Ernest (Sombor,1.01.1876-Sombor,9.08.1963),kao štamparski kalfa kreće put Evrope u višegodišnji „frent», na brušenje svog zanata i učenje stranih jezika, a on uz to u Sombor donosi i projektor sa kojim 1907. prikazuje kratke filmove i žurnale. Nakon dve godine  snima filmski prvenac U vrtovima Tepsihore, a 1912. i film Otkrivanje spomenika Ferencu Rakociju, u kome, kao prvi u Jugoslaviji, primenjuje tehniku „švenk» sa pokretnom kamerom. Uskoro snimanje, uglavnom dokumentaraca, prekida Veliki rat, a on 1923. osniva preduzeće BOER film koje finansijski krahira, te se ponovo vraća svojoj pečatoreznici i štampariji u kojoj je, uz mnoštvo knjiga, štampao i 11 listova, a u nekima je bio i urednik i izdavač.