Udruženje građana MOJ SOMBOR

TRIBINA SOMBOR ZELENI GRAD


S A O P Š T E NJ E

Dana 13.06.2015. je održana javna tribina SOMBOR ZELENI GRAD - sačuvajmo naše bođoše u prostorijama edukativnog centra Sombor (PSS Sombor) u prepunoj Sali sa 130 posetioca.

Predavači su nam doneli novoga znanja sto se tice nauke,a strane fondacije moguća rešenja za opstanak naših drvoreda, njihovu zamenu .

ZAKLJUČCI

 

Neko nasledi kuću, neko zemlju ,a mi svi smo nasledili drvorede bođoša - moramo ih čuvati i  ponositi se njima. Smatramo da su nam oni najveći brend u gradu i  nasleđe koje ostavljamo svom potomstvu.

 

 • definitivno grad mora prepoznati važnost ove vrse drveća i od toga napraviti brend jer samo kao takvi možemo nastupati kod raznih fondacija, ambasada i sl. za eventualne donacije.
 • potrebno da sve institucije podignu svest o važnosti ovih drvoreda i da svi zajedno nastupaju oko nabavke, zamene, marketinga, promocija, donacija i sl.
 • trenutno stanje u gradu je da od cca 7500 bođosa 70% je manje ili više u fazi ubrzanog propadanja u narednih 20-tak godina
 • pod hitno se mora naći rešenje ko će da upravlja  za započetim  katastarom drveća jer je on osnov za buduće donacije i planska rešenja u gradu po pitanju drvoreda
 • Pod hitno se mora izraditi plan generalne regulacije zelenih površina u gradu
 • stanje  potencijalnih sadnica za drvorede je jako loše, jer u kompletnom region gotovo da ne može da se kupe sadnice Celtis occidentalis (nas "krivi" bođos),a naš rasadnik ima nedovoljan broj veoma mladih sadnica.
 • potreba da se službe još više profesionalizuju kako bi se održavanje, orezivanje obavljalo pravovremenio i stručno jer zbog loših poteza u prošlosti dolazi do unutrašnjeg truljenja drveća
 • Nemojmo seći i vaditi drveće ukoliko ne kupimo novu sadnicu
 • potreba da odeljenje za komunalne poslove grada odobrava iskope pored drvoreda planski i ne dozvoli da svako kopa kada hoće i gde hoće čime se oštećuju korenovi sistemi i dolazi do padanja drveća
 • Celtis spp. nije INVAZIVNA vrsta na osnovu naučnih dokaza od strane univerzitetskih profesora sa šumarskog fakulteta te je potrebno izdejstvovati saglasnost za sadnju od strane Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode.
 •  
 • potreba da nas rasadnik krene u masovniju proizvodnju već danas pošto postoji tražnja od samog grada ,a potencijalno moze biti izuzetan izvor prihoda tom preduzeću.
 • potrebno sačuvati obeležena drveća kao genofond ,a ne i nih pošto poto poseći
 • ukazuje se potreba da poklanjamo suvenire od bođosa, male sadnice, da klupe budu izrađene baš od drveta bođosa i sl.

Još jednom se zahvaljujemo svim ljudima dobre volje koji su podržali ovu tribinu i pokazali koliko je nama somborcima ova tema veoma bitna.

Predsednik udruženja

Igor Tumbas 

 

Ovde možete preuzeti sledeće prezentacije: